Тренінг з міжкультурних комунікацій та лідерства. Training in intercultural communications and leadership

розділ: Новини | 0

У період з 4 по 16 грудня була проведена серія семінарів Тетяною Майбородою – проєктним менеджером Центру навчання впродовж життя, викладачкою кафедри менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету.

Тренінг був присвячений темі: «Міжкультурні комунікації та лідерство: діалог для успішної співпраці». Учасники – 20 іноземних (Замбія, Нігерія, Туреччина, Гана, Ангола, Намібія та Індія) та українських студентів, які навчаються за різними спеціальностями в університеті (медицина, менеджмент, право, міжнародні економічні відносини).

Семінари були спрямовані на розвиток міжкультурних компетенцій, таких як культурна чутливість та культурний інтелект (CQ), що змушує людей зрозуміти своє культурне походження та цінності, бути готовим досліджувати, чому люди іншої культури поводяться так, як вони це роблять, і далі – мати можливість дуже ефективно адаптуватися до нового культурного контексту. Багато уваги було приділено міжкультурному лідерству та способам управління різноманітністю, побудові міжкультурних команд та роботі в них, що приносить більше синергії та ефективного спілкування, коли ми зосереджуємо увагу більше на те, у чому ми схожі, ніж на відмінностях, та багато інших цікавих підходів та вправ під час семінарів.

Це був справді захопливий досвід та спілкування, що відкриває нові горизонти. Студенти отримали нові м’які навички та знання в галузі міжкультурних комунікацій та лідерства, нових друзів та вміння працювати у таких різноманітних командах.

Особлива подяка за підтримку проєкту – Департаменту молоді та спорту Сумської обласної адміністрації.

*

Training in intercultural communications and leadership

 

During the period of 4th -16th of December the set of workshops were conducted by Tetyana Mayboroda – project manager of Lifelong Learning Centre, lecturer of Oleg Balatsky Management Department of Sumy State University.

The training was devoted to the topic: “Intercultural Communications & Leadership: a Dialogue for Successful Cooperation”. Participants – 20 international (Zambia, Nigeria, Turkey, Ghana, Angola, Namibia & India) & Ukrainian students studying at different degree programs of the University (Medicine, Management, Law, International Economic Relations).

The workshops were aimed at developing intercultural competences such as cultural sensitivity & cultural intelligence (CQ), which leads people to understand their selves cultural background and values and to being willing to investigate why people of another culture act the way they do, and further – to be able to adopt to new cultural context in a very effective way. Lots of attention were devoted to intercultural leadership and the way we manage diversity, to building intercultural teams and work in them bringing more synergy and effective communication, focusing more on similarities than differences, and many more interesting approaches and exercises during the workshops.

It was truly exciting experience and open-minded communications, where students gained new knowledge in intercultural communications & leadership, met new friends and obtained skills on working in diverse teams effectively.

Special gratitude for the support of the project to the Department of Youth & Sports of Sumy Regional Administration.