Громадська організація «Центр освіти впродовж життя»

Організація має неприбутковий статус та створена представниками різних просторів формальної та неформальної освіти міста.

Мета (ціль) діяльності Організації є: провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню розвиненого демократичного громадянського суспільства, створення та поширення найкращих практик альтернативних форм освіти (в першу чергу, неформальної освіти), становлення та розвиток системи освіти впродовж життя та освіти дорослих в Україні, формування суспільства, що навчається впродовж усього життя, а також здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема освітніх, економічних, науково-технічних, інноваційних, інформаційних, соціальних, культурних, спортивних та інших інтересів громадян (зазначено у Статуті)

Цінності організації: командна робота, відкритість, якість та актуальність послуг, повага до свободи та волевиявлення людини, поєднання інтелекту та творчості.

Метою діяльності організації є сприяння соціально-економічному розвитку місцевої спільнот в Україні та створенню в них відкритого громадянського суспільства; реалізація творчого, культурного, наукового, організаційного потенціалу молодих людей; пропагування здорового способу життя; створення умов для якісної освіти протягом всього життя.

Місію можна сформулювати таким чином: надавати доступні, якісні та актуальні послуги та підтримки для населення, яке зацікавлене навчатися та навчати.

Бачення: це простір, де практично будь-хто може отримати практично будь-які освітні послуги.

Статут Громадської організації “Центр освіти впродовж життя”

Відео про нас та наші курси (2022) тут